Strengths coach voor professionals, jongeren en teams

 Privacybeleid

 

De Talentenduider in de persoon van Abeke Schreur, gevestigd aan Van Pallandtstraat 39 6814 GM Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij levert diensten onder de naam Abeke Schreur, Helderheden en Talentenduider.
Contactgegevens:
www.talentenduider.nl
Van Pallandtstraat 39 6814 GM
Arnhem
abeke@talentenduider.nl
+31612599837
Abeke Schreur is de Functionaris Gegevensbescherming van Abeke Schreur, Helderheden en de Talentenduider. Zij is te bereiken via abeke@Abekeschreur.nl of abeke@talentenduider.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Abeke Schreur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via abeke@abekeschreur.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Abeke Schreur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of flyer
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Abeke Schreur analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Abeke Schreur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Abeke Schreur) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Abeke Schreur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam en mailadres > Bewaartermijn 1 jaar, of zolang je toestemming geeft om mijn nieuwsbrief te ontvangen
Naam, adres in boekhoudprogramma Moneybird> 1 jaar > Als je via een factuur betaald voor mijn diensten sla ik jouw gegevens op in mijn boekhoudprogramma Moneybird.

Delen van persoonsgegevens met derden
Abeke Schreur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Abeke Schreur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Abeke Schreur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar abeke@abekeschreur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Abeke Schreur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via abeke@abekeschreur.nl.

Niewsbrief
Ik werk met  mailprogramma Mailblue voor het verzenden van mijn nieuwsbrief. Op de website van Mailblue.nl lees je hoe deze organisatie persoonsgegevens beschermd.

Je ontvangt zo nu en dan tips en inspiratie over werken vanuit talenten. Ik spam je  niet en je kunt je natuurlijk op elk moment met 1 klik weer uitschrijven.

Start met jouw ‘waarom’

Waarom doe je wat je doet? Wat drijft je? Het zijn vragen waar je waarschijnlijk niet 1-2-3 antwoord op weet. Ken je het boek Start with Why van Simon Sinek? Steeds meer organisaties gaan samen met hun medewerkers op zoek naar hun waarom. Dat zijn vaak hele waardevolle sessies. Ook voor jezelf is het waardevol om jouw waarom te formuleren. Het maakt je bewust van jezelf en het helpt je om keuzes te maken.

Je waarom is iets anders dan je doelen

Je waarom is iets anders dan je doelen. Je waarom is de reden dat je doet wat je doet. Het zorgt ervoor dat je bij tegenslag doorgaat. Je waarom gaat over wie je werkelijk bent, waar je enthousiast van wordt en wat je met de wereld wilt delen.

Nieuwsgierig naar jouw waarom? Met mijn e-book ga je op ontdekkingstocht.

Ontdek jouw waarom, wat drijft jou?

Ontdek waar jij elke dag weer voldoening uit kan halen en krijg inzicht in jouw drijfveren

Wil je echt aan de slag met jouw talenten en drijfveren? Dat doe je optimaal met Ken je Talent; weet precies wat jouw aangeboren talenten zijn en hoe je deze inzet in je werk.